Giỏ hàng

Cà Mau: Phấn đấu xuất khẩu thủy sản đạt 1,65 tỷ USD

Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển thủy sản trên địa bàn.

Cà Mau đặt mục tiêu phát triển ngành tôm trở thành một trung tâm thủy sản lớn nhất của vùng ĐBSCL và cả nước.

Phấn đấu đến năm 2030, tổng diện tích nuôi tôm ổn định 280.000ha (trong đó diện tích nuôi tôm càng xanh ổn định 20.000ha); tổng sản lượng tôm nuôi 350.000 tấn; tổng sản lượng thủy sản đạt 0,8 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 1,65 tỷ USD. Giá trị sản xuất của ngành tôm chiếm 80% trong tổng giá trị sản xuất, nuôi trồng thủy sản và chiếm 49% so với tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp của tỉnh.

Nguồn SGGP

Facebook Youtube Top