Giỏ hàng

Cà Mau Thành lập Bệnh viện dã chiến số 5 quy mô 350 giường

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến tại Khu thương mại Cửu Long Plaza Cà Mau (Bệnh viện dã chiến số 5) nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, với quy mô 350 giường bệnh, dự phòng mở rộng lên 500 giường.

Những ngày qua, đơn vị thi công đã đẩy nhanh tiến độ cải tạo, lắp đặt trang thiết bị để đưa Bệnh viện dã chiến số 5 đi vào hoạt động đúng tiến độ.
 

Bệnh viện dã chiến tại Khu thương mại Cửu Long Plaza Cà Mau (Bệnh viện dã chiến số 5) có nhiệm vụ tiếp nhận, theo dõi, thăm khám và điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế thành lập bộ máy, phân công nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và chuẩn bị trang thiết bị, vật tư y tế đảm bảo hoạt động của bệnh viện. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống camera, đường truyền internet, đảm bảo các điều kiện làm việc của bệnh viện.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Ban Quản lý xây dựng tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao hỗ trợ, hướng dẫn Sở Y tế, Sở Xây dựng triển khai thực hiện nhiệm vụ thành lập và vận hành bệnh viện dã chiến theo quy định hiện hành.

Theo cổng TTĐT CM

Facebook Youtube Top