Giỏ hàng

Cà Mau thông qua 28 nghị quyết trong kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh

Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, chiều 4/12, Kỳ họp thứ 4 khóa X của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung và tiến hành bế mạc sau khi thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kỳ họp thứ tư khóa X của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau thông qua 28 nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Các đại biểu tại kỳ họp đã thống nhất, thông qua 28 nghị quyết liên quan trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, trong đó tập trung nhiều trên lĩnh vực ngân sách, đặc biệt là vốn đầu tư công trung hạn, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình trọng điểm…

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Theo đánh giá của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, 2021 là năm đặc biệt khó khăn khi phần lớn thời gian tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Vì thế, có 11/22 chỉ tiêu (chủ yếu về kinh tế) đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Đây cũng là năm thứ hai liên tục Cà Mau có mức tăng trưởng dương nhưng thấp nhất (năm 2020 tăng 1,52%, năm 2021 tăng 0,92%) trong hơn 20 năm kể từ khi tái lập tỉnh. Tuy nhiên, với sự đoàn kết một lòng của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp, Cà Mau đã cơ bản kiềm chế, kiểm soát được dịch bệnh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng để Cà Mau thực hiện mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Chỉ ra những thuận lợi đan xen với khó khăn và thách thức, nhất là nguy cơ xuất hiện biến chủng mới phức tạp, đồng chí Nguyễn Tiến Hải đề nghị các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở: Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân theo phương châm nhạy bén, linh hoạt, kịp thời, bình tĩnh với mục tiêu xuyên suốt là chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân trên hết; tập trung khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải phát biểu chỉ đạo tại phiên bế mạc vào chiều 4/12. 

Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, người đứng đầu Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi sản xuất, kinh doanh; khẩn trương rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong lưu thông, tiêu thụ và cung cấp giống, vật tư sản xuất đối với lĩnh vực ngư, nông, lâm nghiệp. Thực hiện nhanh, hiệu quả hơn nữa các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh được yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; nghiên cứu và nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu, cử tri và nhân dân để có giải pháp thiết thực hơn, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực quản lý cũng như bảo đảm tiến độ, chất lượng thực hiện các giải pháp, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Bám sát mục tiêu thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược: Trọng tâm là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và thích ứng của nền kinh tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển khoa học, công nghệ, ứng dụng công nghệ số…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị, ngay sau kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo đầy đủ kết quả kỳ họp đến với cử tri; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết.

Nguồn Nhân Dân

Facebook Youtube Top