Giỏ hàng

Công nhận huyện Đầm Dơi ( Cà Mau) duy trì đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định công nhận huyện Đầm Dơi duy trì đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022.
 Huyện Đầm Dơi duy trì đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.


Theo đó, công nhận huyện Đầm Dơi duy trì đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2; xóa mù chữ mức độ 2 năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo để duy trì, giữ vững danh hiệu đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đã được công nhận. Xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn ở mức độ cao hơn trong những năm tiếp theo.

Theo cổng TTĐT CM

Facebook Youtube Top