Giỏ hàng

Đô thị Thanh Tùng( Đầm Dơi- Cà Mau) được công nhận đô thị loại V

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định công nhận đô thị Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi là đô thị loại V.

 

Bản đồ hành chính xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi. Ảnh chụp lại từ màn hình trên Google Map.
 

Xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi nằm về hướng tây nam của huyện Đầm Dơi, là xã tiếp giáp với sông Đầm Dơi thông ra biển, có thế mạnh kế thừa, phát triển các công trình hạ tầng xã hội cấp xã hiện hữu và cấp đô thị trong tương lai. Điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật,- hạ tầng xã hội đầy đủ, thu hút tập trung dân cư dẫn đến nhu cầu đô thị hóa cao.

Theo danh mục lộ trình phát triển mạng lưới đô thị tỉnh Cà Mau của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cà Mau đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 thì trong hệ thống các đô thị loại V dự kiến hình thành giai đoạn 2021 - 2030 có tên đô thi Thanh Tùng. Ngoài ra, theo kế hoạch phân loại đô thị quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có tên đô thị Thanh Tùng. Do vậy, việc đề xuất xem xét công nhận đô thị Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau đạt tiêu chí đô thị loại V vừa phù hợp với tình hình phát triển hiện tại của đô thị, vừa phù hợp với định hướng phát triển chung của huyện Đầm Dơi trong thời gian tới, tạo động lực xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội của khu vực đô thị theo mục tiêu quy hoạch, kế hoạch đề ra.

Đô thị Thanh Tùng đáp ứng 05 tiêu chí theo Nghị quyết số 1210, ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị gồm: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế-xã hội; quy mô dân số; mật độ dân số; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị. Trong 05 tiêu chí (59 tiêu chuẩn) đánh giá phân loại đô thị không có tiêu chí nào đạt điểm dưới mức tối thiểu quy định và tổng số điểm đô thị Thanh Tùng đạt được là 80,87 so với chuẩn quy định tối thiểu là 75 điểm.

Theo cổng TTĐT CM

Facebook Youtube Top