Giỏ hàng

Đồng chí Phan Văn Mãi làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM

Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM thay cho đồng chí Nguyễn Thành Phong (đã nhận nhiệm vụ mới).

Đồng chí Phan Văn Mãi làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM

Đồng chí Phan Văn Mãi làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM

Ngày 1-9, UBND TPHCM có quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM.

Theo đó, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM, thay cho đồng chí Nguyễn Thành Phong (đã nhận nhiệm vụ mới).

Đồng chí Phan Văn Mãi làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM ảnh 1Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM

Phó Ban Chỉ đạo gồm 12 đồng chí: 

1. Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM (Phó Trưởng ban Thường trực)

2. Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM

3. Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

4. Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

5. Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM

6. Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM

7. Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM

8. Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM

9. Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM

10. Tăng Chí Thượng; Giám đốc Sở Y tế TPHCM

11. Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM

12. Phạm Đức Hải, nguyên Phó Chủ tịch HĐND TPHCM

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có 35 thành viên khác. Trong đó, GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh làm Thành viên thường trực. 

UBND TPHCM cũng kiện toàn Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo gồm 29 thành viên. 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ căn cứ vào diễn biến dịch bệnh, kịp thời xây dựng kế hoạch, phương án, giải pháp, kinh phí phòng, chống dịch cụ thể và tham mưu UBND TPHCM chỉ đạo, triển khai các giải pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, khống chế, dập tắt kịp thời dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân và phục hồi kinh tế tại TPHCM. 

Cùng với đó, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; chỉ đạo công tác phối hợp liên ngành, điều phối các nguồn lực; huy động hệ thống chính trị và cộng đồng tham gia vào công tác phòng chống dịch. 

Song song đó, xem xét các đề xuất, giải pháp của Tổ tư vấn về chính sách phòng chống dịch và phục hồi kinh tế tại TPHCM để chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. 

Riêng đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành chung các hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TPHCM; chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Đồng thời trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế tại TPHCM.

Theo SGGPO

Facebook Youtube Top