Giỏ hàng

Hỗ trợ 40.000 đồng/ngày cho người dân hồi hương trở về tỉnh Cà Mau từ các tỉnh, thành khác trong 14 ngày cách ly tập trung

Thường trực HĐND tỉnh vừa thống nhất chủ trương sử dụng ngân sách nhà nước để chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho người dân hồi hương  trở về tỉnh Cà Mau từ các tỉnh, thành khác trong thời gian thực hiện cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng/người/ngày cho người dân từ tỉnh, thành khác trở về Cà Mau trong thời gian cách ly y tế tập trung.
 

Theo đó, thống nhất hỗ trợ một phần tiền ăn cho người dân tự phát trở về tỉnh Cà Mau từ các tỉnh, thành khác trong thời gian thực hiện cách ly y tế tập trung (14 ngày) theo hình thức hỗ trợ cho bếp ăn tập thể tại khu cách ly y tế tập trung, với định suất 40.000 đồng/người/ngày. Thời gian áp dụng kể từ ngày 03/10/2021.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh triển khai thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Theo cổng TTĐT CM

Facebook Youtube Top