Giỏ hàng

Huyện Thới Bình (Cà Mau): Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Huyện Thới Bình xác định công tác giảm nghèo rất quan trọng đối với tiến trình phát triển của địa phương. Từ đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện luôn sâu sát, hỗ trợ nhiều mặt nhằm góp phần giúp người dân vươn lên ổn định cuộc sống.

Năm 2022, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động tiếp tục được các cấp các ngành trên địa bàn huyện Thới Bình quan tâm thực hiện. Kết quả, trong năm địa phương đã tổ chức đào tạo được 97 lớp bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 2.858 lao động, đạt hơn 150% kế hoạch năm.

Đồng thời, huyện đã giải quyết việc làm cho 3.317 người lao động, đạt 82,9% kế hoạch. Trong đó, việc làm trong tỉnh 886 người, ngoài tỉnh 2.389 người; đi làm việc ở nước ngoài 42 người. Theo thống kê, đến ngày 31.12.2022, huyện Thới Bình có 4.100 lao động được giải quyết việc làm (đạt 102,5% chỉ tiêu năm, tăng 1.274 người so với năm 2021).

Đời sống người dân vùng nông thôn huyện Thới Bình ngày càng khởi sắc

Đời sống người dân vùng nông thôn huyện Thới Bình ngày càng khởi sắc

Một lãnh đạo UBND huyện Thới Bình xác nhận: “Hoạt động chăm sóc người có công được luôn được chính quyền địa phương quan tâm và đẩy mạnh. Trong năm 2022, huyện đã vận động cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa được gần 1,1 tỉ đồng, đạt 128%. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 61 căn nhà ở cho người có công với cách mạng, với tổng số tiền gần 2,5 tỉ đồng (xây mới 29 căn, sửa chữa 32 căn)”.

Công tác giảm nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện thường xuyên quan tâm, giúp đỡ người nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. “Đầu năm 2022, toàn huyện có 1.382 hộ nghèo, chiếm 3,91%; 1.299 hộ cận nghèo, chiếm 3,67% (trong đó, có 9 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo có đối tượng chính sách là người có công với cách mạng). Thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều theo quy định của Chính phủ thì so với đầu năm 2022, trên địa bàn huyện giảm 325 hộ nghèo (đạt 114,8% kế hoạch); giảm 233 hộ cận nghèo (đạt 95,31% kế hoạch). Hiện nay, huyện không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo có đối tượng chính sách người có công với cách mạng”, một lãnh đạo UBND huyện Thới Bình cho biết thêm.

Một hộ nghèo ở xã Trí Phải, huyện Thới Bình chia sẻ: “Nhờ được chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn chính sách ưu đãi dành cho hộ nghèo để phát triển kinh tế, đến nay gia đình tôi đã thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Trong gia đình được trang bị phương tiện đi lại, truyền hình, tủ lạnh…, con cái được đến trường học hành. Gia đình có được như hôm nay, tôi rất biết ơn chính quyền các cấp”.

Mô hình sản xuất lúa - tôm giúp nhiều hộ nghèo ở huyện Thới Bình có cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo

Mô hình sản xuất lúa - tôm giúp nhiều hộ nghèo ở huyện Thới Bình có cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo

Theo UBND huyện Thới Bình, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững luôn được xem là vấn đề cấp bách, góp phần đưa hộ nghèo, cận nghèo tiến gần hơn với mục tiêu thoát nghèo. Trong năm 2022, địa phương thực hiện quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 26.7.2022 của UBND tỉnh Cà Mau về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Vốn bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 là gần 1,9 tỉ đồng.

Để công tác giảm nghèo đi vào chiều sâu, địa phương còn triển khai mô hình nuôi cua quảng canh cải tiến 2 giai đoạn có bổ sung thức ăn vẹm đất (vòm) tại xã Tân Phú và xã Tân Lộc Đông, vốn thực hiện dự án được thẩm định hơn 2,1 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 710 triệu đồng; nguồn ngoài ngân sách nhà nước hơn 1,4 tỉ đồng.

Kinh tế ổn định góp phần nâng cao thu nhập cho người dân huyện Thới Bình

Kinh tế ổn định góp phần nâng cao thu nhập cho người dân huyện Thới Bình

Đến nay, địa phương đã giải ngân đợt 1 được 350 triệu đồng và đang làm thủ tục giải ngân đợt 2 với số tiền 250 triệu đồng.

Cùng với đó, huyện định hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững, toàn diện và đa giá trị, phù hợp với nhu cầu thị trường trên cơ sở sử dụng hiệu quả, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làng nghề; triển khai thực hiện các hoạt động nông nghiệp và môi trường sinh thái đặc trưng của huyện gắn với chuyển đổi số và đổi mới, sáng tạo. UBND huyện đã đăng ký nhiệm vụ tổ chức hội thảo khoa học thực hiện năm 2023 với nội dung “Phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”.

H.V

Facebook Youtube Top