Giỏ hàng

Khai thác đường bay thành phố Hồ Chí Minh đi Cà Mau và ngược lại

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất chủ trương cho Cảng Hàng không Cà Mau được khai thác đường bay thành phố Hồ Chí Minh đi Cà Mau và ngược lại.

Trong giai đoạn thí điểm, đường bay thành phố Hồ Chí Minh – Cà Mau được khai thác với tần suất 01 chuyến khứ hồi/ngày.


Nội dung công văn nêu rõ, trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh Cà Mau, ngày 12/10/2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã thống nhất bổ sung đường bay thành phố Hồ Chí Minh đi Cà Mau và ngược lại tại Quyết định số 1786/QĐ-BGTVT. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho Cảng Hàng không Cà Mau được khai thác đường bay thành phố Hồ Chí Minh đi Cà Mau và ngược lại, theo Quyết định sổ 1786/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Trong quá trình thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cảng Hàng không Cà Mau thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Quyết định số 1786/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, đường bay thành phố Hồ Chí Minh đi Cà Mau và ngược lại là 01 trong hai đường bay nội địa chở khách thường lệ được bổ sung vào kế hoạch khai thác giai đoạn thí điểm từ ngày 10 – 20/10/2021. Toàn quốc có tổng số 21 đường bay nội địa chở khách thường lệ được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đồng ý cho khai thác giai đoạn thí điểm này.

Theo cổng TTĐT CM

Facebook Youtube Top