Giỏ hàng

Kỷ luật Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục do sai phạm trong phát hành sách giáo khoa

Ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch HĐTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh sách giáo khoa mới.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định số 1886/QĐ-BGDĐT kỷ luật ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bằng hình thức cảnh cáo.

Quyết định được ký dựa trên cơ sở kết luận, kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng.

Cụ thể, ông Nguyễn Đức Thái bị kỷ luật vì đã có khuyết điểm, vi phạm chính sách pháp luật của Nhà nước trong chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh, biên soạn, in ấn, kê khai, phát hành sách giáo khoa mới.

Ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Đồng thời, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, dẫn đến không kịp thời phát hiện nghị quyết ban hành trái pháp luật của Nhà nước.

Trước đó, như Báo Công Thương đã đưa, ngày 30/6, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố “Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021”.

Theo đó, năm 2021 nhà xuất bản phát hành 164,6 triệu bản sách giáo khoa, đạt 140% so với kế hoạch. Tổng doanh thu đạt hơn 1.828 tỷ đồng. Doanh thu chủ yếu từ phân phối sách giáo khoa và các khoản doanh thu khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lợi nhuận sau thuế của nhà xuất bản này đạt 287,4 tỷ đồng, đạt 250% so với kế hoạch mà cơ quan chủ quản là Bộ GD&ĐT giao.

“Nhà xuất bản có tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân là 39,9% và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản là 17,9%, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 hiệu quả”, báo cáo nêu.

Ngoài ra, 7 công ty con hoạt động trong lĩnh vực tương tự do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nắm quyền chi phối cũng đều báo lãi, tổng cộng đạt 46 tỷ đồng.

Trong khi đó, khi chưa thực hiện thay sách giáo khoa mới, năm nào Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng báo cáo lỗ khoảng hơn 40 tỷ đồng/năm. Từ năm học 2020 - 2021, khi bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, giá sách giáo khoa mới tăng cao hơn sách của chương trình cũ từ 3 - 4 lần. Năm nay, mức giá sách giáo khoa cho các lớp 3, 7 và 10 cũng cao hơn 2 - 3 lần so với các bộ sách cũ.

Trong "Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021", Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hé lộ mức thu nhập khủng của dàn lãnh đạo đơn vị này.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên nhận mức lương 544,3 triệu đồng/năm cộng với khoản 120 triệu đồng tiền thưởng và thu nhập khác. Như vậy, tổng thu nhập năm 2021 của ông Thái lên tới hơn 660 triệu đồng.

Nguồn Công Thương

Facebook Youtube Top