Giỏ hàng

Ngày mai (1/8), bắt đầu giảm lệ phí đăng kiểm xe ô tô

Theo quy định của Bộ Tài chính, từ ngày 1/8, mức lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định cho xe ô tô con, xe tải giảm 10-20% so với hiện nay.

Xe ô tô con vào kiểm định tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03V Hà Nội.

Cục Đăng kiểm VN cho biết, theo quy định tại Thông tư số36/2022 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện GTVT có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn; có hiệu lực thi hành từ 1/8/2022), mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định đối với xe ô tô có sự thay đổi so với trước.

Theo đó, từ 1/8/2022, lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương) là 90.000 đồng/giấy/xe ; đối với xe ô tô tải là 40.000 đồng/giấy/xe.

So với trước, mức lệ phí mới này giảm 10.000 đồng/giấy/xe đối với cả hai nhóm xe trên, tương ứng giảm 10% đối với xe ô tô con và giảm 20% đối với xe tải.

Phòng Tài chính, Cục Đăng kiểm VN cho biết, phần mềm quản lý thu phí, lệ phí kiểm định đã cập nhật mức lệ phí mới và được tính toán tự động. Các trung tâm đăng kiểm khi thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đảm bảo nhanh chóng, chính xác.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2022 (1/1-30/6/2022), lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô được giảm một nửa so với biểu phí (giảm xuống còn 50.000 đồng/xe dưới 10 chỗ ngồi và 25.000 đồng/xe tải).

Việc giảm lệ phí, phí sử dụng đường bộ như trên dược thực hiện theo Thông tư số 120/2021 của Bộ Tài chính, nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Còn trong tháng 7/2022 lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định áp dụng theo mức như trước đó.

Nguồn GTVT

Facebook Youtube Top