Giỏ hàng

Người dân Thủ Thiêm khu 4,39ha nhận được nhà, đất tái định cư

Khu 4,39ha nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Qua đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tìm giải pháp khắc phục sai sót, trả lại quyền lợi cho các hộ dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng (bên phải) trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở cho người dân.

Chiều 16/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các hộ gia đình, cá nhân trong khu 4,39ha thuộc một phần khu phố 1, phường Bình An, Quận 2 (nay là phường An Khánh, thành phố Thủ Đức).

Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức cho biết việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân được thực hiện theo Thông báo số 1483/TB-TTCP ngày 4/9/2018 của Thanh tra Chính phủ về kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo Thông báo trên, khu 4,39ha (thuộc một phần khu phố 1, phường Bình An, Quận 2 cũ) nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Qua đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tìm giải pháp khắc phục sai sót, trả lại quyền lợi cho các hộ dân thuộc khu này.

Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung của khu 4,39 ha được thực hiện theo phương thức bồi thường, hỗ trợ bằng đất ở, nhà ở.

Ngày 13/8/2019, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3444/QĐ-UBND về duyệt “Bản đồ xác định ranh giới phần diện tích đất 4,39ha thuộc một phần khu phố 1, phường Bình An, Quận 2.” Theo đó, có 331 hộ gia đình, cá nhân được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung trong khu 4,39ha. 

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết, sau khi Quyết định số 3444 được ban hành, thành phố Thủ Đức đã tiến hành tiếp xúc, vận động, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung.

Đến nay, trong số 331 hộ dân nằm trong khu 4,39ha đã có hơn 80% hộ dân đồng thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung và đã chọn vị trí nhà ở, đất ở tái định cư, số còn lại đang tiếp tục thương lượng, thỏa thuận tìm tiếng nói chung. 

Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức sau đó đã khẩn trương lập thủ tục bàn giao nhà ở, đất ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và nghĩa vụ tài chính có liên quan. 

"Hôm nay, thành phố Thủ Đức làm lễ trao Giấy chứng nhận sử dụng đất, nhà ở cho 22 hộ dân đại diện các hộ dân trong khu 4,39 ha nhằm động viên, khích lệ, cảm ơn các hộ gia đình, cá nhân đã chấp hành tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Những hộ dân đã nhận đất sẽ được thành phố hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để xây nhà, ổn định cuộc sống. Đồng thời, thông qua buổi lễ, thành phố Thủ Đức cũng mong muốn các hộ dân còn lại chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức hoàn thành việc giao nhà ở, đất ở để ổn định cuộc sống,” ông Hoàng Tùng nhấn mạnh./.

Theo TTXVN/Vietnam+

Facebook Youtube Top