Giỏ hàng

Nhà máy điện Cà Mau 1&2 sản xuất đạt sản lượng 100 tỷ kWh

Vào lúc 2 giờ sáng ngày 29/10/2021, Nhà máy điện Cà Mau 1&2 đã sản xuất đạt sản lượng 100 tỷ kWh, đóng góp nguồn điện quan trọng cho Hệ thống điện Quốc gia và góp phần phát triển kinh tế các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

 

Nhà máy điện Cà Mau 1&2.

Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau là đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy điện Cà Mau 1&2 có tổng công suất thiết kế 1.500MW, sản lượng điện sản xuất hàng năm khoảng 6,5 đến 8 tỷ kWh; sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp, nhiên liệu chính là khí thiên nhiên, có hiệu suất cao mang lại hiệu quả sử dụng năng lượng và đảm bảo thân thiện với môi trường. 

Nhà máy điện Cà Mau 1&2 được xây dựng trên diện tích 56 ha thuộc cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Từ năm 2008, sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác vận hành thương mại đến nay hai Nhà máy điện Cà Mau 1&2 đã đã sản xuất đạt sản lượng 100 tỷ kWh, đóng góp nguồn điện quan trọng cho Hệ thống điện Quốc gia và góp phần phát triển kinh tế các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau đã đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 4.075 tỷ đồng, thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau trên 15 tỷ đồng, sử dụng lao động tại địa phương trên 38%, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau. 

Để đạt được những kết quả ấn tượng trên, Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau xin trân trọng ghi nhận và cảm ơn các cấp chính quyền, cơ quan hữu trách tỉnh Cà Mau thời gian qua đã luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đóng trên địa bàn hoạt động ổn định, hiệu quả, đặc biệt là công tác phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn, giúp cho doanh nghiệp vận hành an toàn hiệu quả, thực hiện hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đề ra, góp phần ổn định an ninh năng lượng Quốc gia, thực hiện chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nói chung và sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Cà Mau nói riêng. 

Trong những năm tới, Công ty đặt mục tiêu xuyên suốt là đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả Nhà máy điện Cà Mau 1&2, đồng thời đề xuất với UBND tỉnh Cà Mau trình Thủ tướng Chính phủ đưa vào quy hoạch điện VIII, xây dựng nhà máy điện Cà Mau 3 với công suất 1.500 MW. Đây là mục tiêu quan trọng của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam nói chung và của Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau nói riêng và cũng là định hướng chiến lược phát triển điện năng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với tình hình phát triển kinh tế xã hội bền vững của vùng đất U Minh Hạ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long./.

BLL

Facebook Youtube Top