Giỏ hàng

Ông Nguyễn Thanh Long bị bãi nhiệm tư cách ĐBQH, cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế

Quốc hội đã bỏ phiếu kín và thông qua các Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội, phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Sáng nay 7/6, Quốc hội đã điều chỉnh Chương trình Kỳ họp thứ 3, bổ sung nội dung công tác nhân sự sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp bất thường vào chiều qua và quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo đó, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV Nguyễn Thanh Long (đoàn Vĩnh Long).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng có tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Ông Nguyễn Thanh Long đã bị khai trừ ra khỏi Đảng, bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế

Ông Nguyễn Thanh Long đã bị khai trừ ra khỏi Đảng, bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế

Nội dung này được đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận về công tác nhân sự trước khi ban kiểm phiếu được thành lập và đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu vừa được công bố cho thấy có 473/479 đại biểu Quốc hội tán thành bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV và 471/479 đại biểu đồng ý phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long. Các nghị quyết về công tác nhân sự cũng đã được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Bộ Chính trị kết luận ông Nguyễn Thanh Long đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Y tế./.

Nguồn VOV

Facebook Youtube Top