Giỏ hàng

Số dư Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 là hơn 1.200 tỷ đồng

Thông tin về tình hình quản lý, sử dụng Quỹ Vắc xin phòng Covid-19, Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 11-2021, Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng Covid-19 đã tổ chức 1 buổi lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ của 7 nhà tài trợ với số tiền ủng hộ 1,833 tỷ đồng và 180.000 USD.

Ảnh minh họa.

Tính đến 17h ngày 26-11-2021, tổng số tiền huy động vào quỹ là 8.797,5 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 55 tỷ đồng). Số tiền trên là từ sự ủng hộ của 567.847 tổ chức và cá nhân. Cũng đến thời điểm trên, số dư quỹ là 1.200,4 tỷ đồng.

Quỹ đã mở tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 7 Ngân hàng TMCP gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Ngân hàng TMCP Quân đội. Về nhiệm vụ chi của quỹ, tính đến 17h ngày 26-11-2021, quỹ đã chi 7.597,1 tỷ đồng.

Trong đó, quỹ đã thực hiện xuất mua vắc xin là 7.588,3 tỷ đồng và chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc xin là 8,8 tỷ đồng. Ban Quản lý quỹ thực hiện xuất quỹ để chi theo nội dung chi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và trên cơ sở đề nghị chi của Bộ Y tế. Cũng tính đến ngày trên, số dư tiền gửi có kỳ hạn của quỹ tại các ngân hàng thương mại là 0 đồng.

Định kỳ, quỹ thực hiện lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán quỹ, báo cáo thực hiện thu chi quỹ. Nội dung công khai báo cáo tài chính quỹ bao gồm: Số tiền, hiện vật huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp, nội dung và số tiền đã chi, số dư quỹ còn lại. Quỹ đã lập và gửi các báo cáo của tháng 6, 7, 8 và 9 theo đúng quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nguồn Hà Nội Mới

Facebook Youtube Top