Giỏ hàng

Thông điệp năm học mới của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn gửi thông điệp tới toàn ngành nhân dịp năm học mới 2022-2023.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn 

Bộ trưởng cho biết: Một năm học mới đã bắt đầu trong tình hình mới, dịch bệnh đã được kiểm soát. Tuy nhiên, những việc ngành giáo dục phải làm phía trước vẫn còn đầy thách thức. Thách thức của việc khắc phục hậu quả rất nặng nề của dịch bệnh để lại; Thách thức của việc đổi mới giáo dục phổ thông; Thách thức của việc nâng cao chất lượng, phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục đại học; Thách thức của việc phổ cập; Thách thức của việc đưa trẻ đến trường trên phạm vi cả nước; Thách thức của sự vượt lên chính mình để khẳng định chất lượng giáo dục và đào tạo. Và tăng cường, tạo dựng thêm niềm tin từ phía xã hội đối với ngành giáo dục vẫn luôn là thách thức rất lớn đối với toàn ngành.

“Rất là mong toàn thể lực lượng giáo viên ra sức cố gắng, phấn đấu hoàn thiện bản thân và đổi mới sáng tạo để hoàn thành thật tốt công cuộc đổi mới của ngành. Mong toàn thể học sinh hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ học tập, tu dưỡng để đạt đến các mục tiêu trở thành công dân tốt, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Rất mong các quý vị phụ huynh hết sức chia sẻ với những khó khăn của của ngành giáo dục để có sự đồng hành, hỗ trợ đối với ngành mang đến kết quả giáo dục tốt nhất, góp phần phát triển đất nước trong tương lai” – Bộ trưởng bày tỏ.

Nguồn Nhân Dân

Facebook Youtube Top