Giỏ hàng

Tỉnh Cà Mau chưa áp dụng quy định các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau chưa áp dụng quy định các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Cà Mau chưa áp dụng quy định các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo quyết định số 2048 ngày 02/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nội dung công văn nêu rõ: Ngày 02/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 2048 về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, trong 02 ngày qua, số lượng người dân tự phát trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố rất lớn, với trên 6.000 người. Trong đó, có nhiều người trở về từ các địa phương là vùng dịch (kết quả xét nghiệm ngày đầu tiên cho hơn 1.000 người, đã có 25 người dương tính với SARS-Cov-2). Dự báo, trong những ngày tới người dân sẽ tiếp tục về, nên nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tỉnh là rất cao.

Do đó, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả, được sự thống nhất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chưa áp dụng quy định về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành tại Quyết định số 2048/QĐ-UBND từ thời điểm 00 giờ ngày 04/10/2021; thời gian áp dụng sẽ được thông báo sau.

Tiếp tục áp dụng thực hiện các quy định tại Quyết định số 1731/QĐ-UBND và số 1733/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện có liên quan đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu mọi người dân không ra đường khi không có việc thực sự cần thiết để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Theo cổng TTđt tỉnh Cà Mau 

Facebook Youtube Top