Giỏ hàng

TP.HCM đề xuất Thủ tướng cho tăng công chức theo số dân từng phường

TP.HCM đề xuất, đối với phường có dân số dưới 30.000 người là 17 công chức; phường 30.000 dân trở lên, cứ 15.000 dân thêm 1 công chức.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về những vướng mắc khi thực hiện Nghị quyết 131 của Quốc hội trong việc tổ chính chính quyền đô thị tại thành phố.

Theo đó, thành phố kiến nghị Thủ tướng cho phép điều chỉnh, bổ sung số lượng công chức làm việc tại phường theo số lượng dân cư.

Theo UBND TP.HCM, công chức thành phố đang quá tải khi số lượng dân cư tăng nhanh

Theo UBND TP.HCM, công chức thành phố đang quá tải khi số lượng dân cư tăng nhanh

Cụ thể, thay vì mỗi phường có 15 biên chế như quy định, thành phố đề xuất tăng biên chế theo số lượng dân cư.

Cụ thể: Phường từ 30.000 dân biên chế 17 công chức; phường có 45.000 dân biên chế 18 công chức; từ 60.000 dân là 19 công chức; 75.000 dân là 20 công chức; 90.000 dân 21 công chức; 105.000 dân là 22 công chức và 120.000 dân là 23 công chức.

Theo UBND TP.HCM, hiện nay, trung bình mỗi cán bộ, công chức phường tại thành phố đang phục vụ hơn 1.340 người. Trong đó, phường đông dân nhất thành phố là Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) với hơn 123.000 người, bình quân mỗi cán bộ, công chức giải quyết 270 hồ sơ mỗi tháng.

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 31/12/2021, TP.HCM có 90/249 phường có dân số từ 30.000 dân trở lên. Trong đó, 54 phường có dân số từ 30.000 dân đến dưới 50.000 dân; 21 phường có dân số từ 50.000 dân đến dưới 75.000 dân; 12 phường có dân số từ 75.000 dân đến dưới 100.000 dân. Cá biệt, có 3 phường với dân số trên 100.000 dân là phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức), phường Hiệp Thành (quận 12) và phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân).

Bên cạnh đó, tỷ lệ tăng dân số cơ học của thành phố giai đoạn 2009-2019 đến 24,8%, nên khối lượng công việc tăng rất nhanh. Trong 10 năm từ 2009 - 2019, mật độ dân số thành phố tăng 24,8%. Tính đến 31/12/2021, tổng dân số cùa TP thủ Đức và 16 quận là 7.066.180 người, chiếm tỷ lệ 77,08%/trên dân số toàn thành phố là 9.166.840 dân.

Ngoài ra, TP.HCM đề xuất Chính phủ phân quyền cho UBND trình HĐND cùng cấp quyết định số người hoạt động không chuyên trách cấp phường, tổ dân phố để giúp giải quyết tình trạng quá tải ở những địa bàn đông dân.

Nguồn VietnamNet

Facebook Youtube Top