Giỏ hàng

TPHCM ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022

TNV - Ngày 19/8, UBND TPHCM ban hành quyết định về kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM.

Đối với bậc tiểu học, thời gian bắt đầu năm học 2021-2022 từ ngày 8/9 (tổ chức lớp và củng cố kiến thức). Học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 20/9/2021 đến 22/1/2022 (18 tuần thực học). Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 24/1/2022 đến 28/5/2022 (17 tuần thực học). Kết thúc năm học từ ngày 29 đến 31/5/2022. Xét hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 30/6/2022.

Đối với bậc THCS và THPT, các trường tổ chức lớp và củng cố kiến thức bắt đầu từ ngày 1/9/2021. Học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 6/9/2021 đến ngày 15/1/2022 (18 tuần thực học và 1 tuần dự trữ). Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 17/1/2022 đến ngày 28/5/2022 (17 tuần thực học và 1 tuần dự trữ). Kết thúc năm học từ ngày 29 đến 31/5/2022. Các trường THCS xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2022.

Đối với hệ giáo dục thường xuyên, bắt đầu năm học từ ngày 1/9/2021. Học kỳ 1 từ ngày 6/9/2021 đến ngày 15/1/2022 (16 tuần thực học và 3 tuần dự trữ). Học kỳ 2 từ ngày 17/1/2022 đến ngày 28/5/2022 (16 tuần thực học và 2 tuần dự trữ). Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2022.

Dự kiến thời gian hoàn thành tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023 trước ngày 31/7/2022.

Học sinh nghỉ Tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 29/1/2022 (27 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 6/2/2022 (Mùng 6 tháng Giêng âm lịch).

Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 có thể được điều chỉnh phù hợp các chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và đặc điểm tình hình TPHCM.

UBND TPHCM cũng yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT có trách nhiệm theo dõi chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 phù hợp với tình hình TP. Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh, bố trí học bù bảo đảm số tuần thực học và thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học theo quy định. Căn cứ tình hình thực tế, tham mưu kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non trên địa bàn TPHCM. Đồng thời, chỉ đạo việc triển khai các phương án tổ chức, hình thức dạy-học phù hợp, đảm bảo chất lượng hoạt động giáo dục và an toàn cho đội ngũ nhà giáo, học sinh, học viên TPHCM.

Tấn Tài

Facebook Youtube Top