Giỏ hàng

TPHCM: Gia hạn giấy nhận diện có mã QR đã cấp cho các phương tiện

TNV - Sở Giao thông Vận tải TP vừa có văn bản số 9039/TB-SGTVT thông báo về việc gia hạn các Giấy nhận diện có mã QR đã cấp cho các phương tiện để lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Văn bản nêu rõ, giấy nhận diện có mã QR đã được Sở Giao thông Vận tải cấp (qua phần mềm “ luongxanh.drvn.gov.vn” của Tổng cục đường bộ Việt Nam và phần mềm của Sở Giao thông vận tải TP) đã được gia hạn tự động trên hệ thống quản lý. Các phương tiện có thể tiếp tục sử dụng giấy nhận diện trong thời gian các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/ CT-TTg cho đến khi có thông báo mới.

Thông báo lưu ý, trường hợp có thay đổi các nội dung đã đăng ký (loại hàng hóa vận chuyển, lộ trình,...), hoặc không có nhu cầu sử dụng, các tổ chức cá nhân đã được cấp Giấy nhận diện có trách nhiệm thông báo đến Sở Giao thông Vận tải TPHCM để điều chỉnh hoặc chấm dứt hiệu lực của Giấy nhận diện trên hệ thống.

Các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy nhận diện chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát người lái xe, người đi cùng trên phương tiện, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế và của địa phương, tuân thủ các quy định của Luật giao thông đường bộ. Đồng thời, chịu trách nhiệm thực hiện đúng mục đích, lộ trình đã quy định trong Giấy nhận diện đã cấp.

Sở Giao thông Vận tải TP đề nghị các Cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tải (đã được dán Giấy nhận diện có mã QR của ngành Giao thông Vận tải) trong quá trình tham gia giao thông, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1015/TTg-CN ngày 25/7/2021.

Tấn Tài

Facebook Youtube Top