Giỏ hàng

TPHCM: Hơn 381.000 người lao động tạm ngừng việc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

TNV - Chiều 16/8, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP báo cáo về tình hình lao động bị tác động của dịch Covid -19 trên địa bàn TP.

Theo số liệu của Cục Thống kê, TP có hơn 4,7 triệu lao động đang làm việc, trong đó lao động làm công ăn lương hơn 3,2 triệu người; số doanh nghiệp đang hoạt động là 286.336 doanh nghiệp và gần 450.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Đợt bùng phát dịch Covid-19 trên địa bàn TP đã tác động không nhỏ đến tình hình lao động việc làm của doanh nghiệp và người lao động đang làm việc trong các khu vực kinh tế. 

Theo thống kê của các quận - huyện và TP Thủ Đức, số người lao động chịu tác động bởi dịch Covid - 19 tạm ngừng việc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP hơn 381.420 người lao động và 18.464 hộ, điểm/sạp của thương nhân tại các chợ truyền thống. 

Cụ thể: Người động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hơn 47.300 người; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 1.270 người; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm hơn 332.840 người; hộ kinh doanh cá thể và thương nhân tại các chợ truyền thống hơn 18.460 hộ, điểm/sạp.

Đối với hoạt động của các doanh nghiệp trong khu chế xuất - khu công nghiệp, khu công nghệ cao có 244.082 người làm việc tại 827 doanh nghiệp bị tạm ngừng việc; có 1.412 doanh nghiệp đang hoạt động, sử dụng 285.933 người lao động, trong đó, có 619 doanh nghiệp đăng ký thực hiện phương án 3 tại chỗ 55.175 người lao động ở lại doanh nghiệp; 793 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, với 230.758 lao động. Số lao động phải cách ly tế hơn 2.080 người. 

Khu công nghệ cao có 34 doanh nghiệp tạm ngừng việc phải cách ly y tế hoặc trong khu vực phong tỏa, với 11.241 người lao động. 

Tấn Tài

Facebook Youtube Top