Giỏ hàng

Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Trong không khí phấn khởi chào mừng 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2022), Văn phòng UBND tỉnh nói riêng, Văn phòng các cơ quan hành chính tỉnh Bạc Liêu nói chung đã phát huy truyền thống vẻ vang, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, những tháng đầu năm 2022, mặc dù còn có nhiều khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc, thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, bảo đảm thông tin - hậu cần, phục vụ kịp thời, có hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Văn phòng đã tổ chức tiếp nhận 13.600 văn bản đến; tham mưu tổng hợp trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 5.000 văn bản các loại; tổ chức phục vụ chu đáo, hiệu quả, an toàn hơn 250 cuộc họp của UBND tỉnh, sắp xếp bố trí phục vụ tiếp nhiều lượt đoàn khách đến thăm và làm việc tại tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Văn phòng các cấp trên địa bàn tỉnh. Việc cung cấp thông tin, tuyên truyền hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các sự kiện nổi bật của tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử được thực hiện kịp thời, chính xác, giúp cho người dân và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời thông tin chính thống của tỉnh trên môi trường mạng để phục vụ trong đời sống, sản xuất, kinh doanh.

Các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh chứng kiến Chánh Văn phòng và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh
ký kết giao ước thi đua năm 2022

Công tác cải cách hành chính được Văn phòng UBND tỉnh quan tâm chú trọng, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình, tiến độ xử lý công việc của cán bộ, công chức; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, giảm thiểu tình trạng văn bản xử lý trễ hạn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 68 quyết định công bố danh mục 1.331 thủ tục hành chính  thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn tỉnh. 

Đặc biệt, Văn phòng UBND tỉnh tỉnh luôn quan tâm củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Văn phòng UBND tỉnh hiện có 10 Phòng, Ban, Trung tâm và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, với gần 100 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện đầy đủ, kịp thời, theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhằm động viên, phát huy tinh thần trách nhiệm và sáng tạo trong công việc của cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị, hằng năm, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Công đoàn Cơ sở phát động phong trào thi đua với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác của từng bộ phận, phòng, ban trực thuộc; lấy năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá thành tích thi đua và là cơ sở cho việc xét khen thưởng. 

Bên cạnh quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng luôn rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, tích cực tham gia các phong trào thể dục, thể thao chào mừng các sự kiện, ngày lễ của đất nước, của tỉnh.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh tích cực tham gia các phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện thể chất

Với sự phấn đấu, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua, tập thể, cá nhân Văn phòng UBND tỉnh được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng cơ qua hành chính,  mỗi tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh luôn nỗ lực, trau dồi đạo đức lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới phong cách làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng phát triển.

Theo cổng TTĐT BL

Facebook Youtube Top